boczna kaplica nastepna tablica
Spójrz w lewo...
i zobacz Kaplicę Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników
Spójrz w prawo...
na Tablicę poświęcona Orlętom Lwowskim