Wspólnoty Parafialne

W naszej parafii istnieje i działa 11 wspólnot. Realizują się one aktywnie uczestnicząc w jej życiu. Dwa razy do roku wszystkie zespoły parafialne spotykają się na tradycyjnym opłatku oraz jajku wielkanocnym aby wspólnie przeżywać świąteczną radość.

Rada duszpasterska

Radę duszpasterską w parafii tworzą wybrane 22 osoby. Przewodniczącym rady jest pan Adam Gościński

Lektorzy

Opiekunem jest ks. Tomasz

Ministranci

Ministranci starsi oraz młodsi: Kandydaci, Akolici, Choraliści. Opiekunem jest ks. Tomasz

Chór parafialny "Cantores Reginae"

Próby odbywają się w srody o godzinie 19:30 w sali nad zakrystią.

Odnowa w Duchu Świętym (Odnowa Charyzmatyczna)

Grupa modlitewna ZBAWICIEL działająca w naszej parafii spotyka się w czwartki o godz. 19:00 w sali nad zakrystią, a w trzeci piątek miesiąca na adoracji w Kościele. Opiekunem jest ks. Artur Więsik.
Istotą tych spotkań jest spontaniczna modlitwa wspólnotowa oraz dzielenie się (rozmowa) w małych grupach.

Neokatechumenat

Droga Neokatechumenalna to współczesna forma wtajemniczenia chrześcijańskiego, na wzór katechumenatu wczesnego Kościoła. Jest to formacja służąca doprowadzeniu do dojrzałej wiary osoby już ochrzczone, poprzez nauczenie ich słuchania Słowa Bożego, aktywnego, świadomego i pełnego uczestniczenia w liturgii oraz przeżywania miłości /(gr.) agapé/ we wspólnocie chrześcijańskiej.

W parafii istnieją dwie grupy neokatechumenalne. Swoje spotkania mają we wtorki o godz. 19:00 (Liturgia Słowa) oraz w soboty (Eucharystia). Opiekunem jest ks. Marek.

Żywy Różaniec

Jest to międzynarodowy ruch religijny założony w XIX w. przez Pauline-Marie Jaricot. Ma charakter modlitewny, a jego celem jest wspomaganie misji. Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. Opiekunem jest ks. prał. Krzysztof Jackowski

Żywy Różaniec w naszej parafii:
W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 18.00 Msza Św. o Niepokalanym Sercu NMP, po Mszy Św. Różaniec Fatimski i Litania do MB Królowej Polskich Męczenników.

Papieska Kościelna Służba Porządkowa Totus Tuus

Głównym i podstawowym zadaniem Kościelnej Służby Porządkowej jest odnowa duchowa mężczyzn przez pracę nad sobą, pracę na rzecz drugiego człowieka oraz pracę w Kościele. Opiekunem jest ks. prał. Krzysztof Jackowski

    Spotkania grupy odbywają się:
  • W każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz.15:30 w kaplicy (oprócz lipca i sierpnia) - zebranie modlitewno-organizacyjne.
  • W każdy czwarty piątek miesiąca o godzinie 18.00 - Msza Św. za Ojczyznę i Droga Krzyżowa.

Wspólnota modlitwy o Intronizację Serca Jezusowego

Spotkania odbywają się w w I niedziele o godz. 19:00 oraz w każdą środę od 17:00 do 18:00 - modlitwa przed Najświętszym Sakramentem.

Wspólnota Ojców (Krąg Brewiarzowy)

Wspólnota Ojców spotyka się w niedzielę o godz. 19:00 w bibliotece parafialnej na wspólnym brewiarzu i różańcu, konferencjach biblijnych i dzieleniu się Słowem Bożym. Spotkania prowadzi ks. Marek. Zapraszamy mężczyzn!

Anonimowi Alkoholicy

Spotykania w środy o godz. 19:00 w sali im. Świętych Polskich Męczenników (podziemia kaplicy).
Ostatania aktualizacja: 28 lipca 2017