Modlitwa powszechna

Msza św. za poległych w Powstaniu Warszawskim

  1. Módlmy się o łaski i błogosławieństwo dla Kościoła Świętego, Kościoła rzymsko-katolickiego w naszej Ojczyźnie - ażeby jego nieugięta posługa zgodna z wolą Boga, przyniosła obfite owoce w postaci dobrze ukształtowanych i wychowanych nowych pokoleń Polaków.

  2. Módlmy się o siły i zdrowie dla Papieża Jana Pawła - abyśmy za jego przykładem dążyli i szukali tego co w górze, nie tego co na ziemi i osiągnęli szczyty jak bohaterscy obrońcy Powstania Warszawskiego; abyśmy wybierali w swoim życiu miłość, honor i poświęcenie dla bliźnich i Ojczyzny.

  3. Módlmy się za siostry zakonne i kapłanów, którzy nie bacząc o swoje życie nieśli żołnierzom i ludności Warszawy w Powstaniu Warszawskim pomoc medyczną, modlitwę, sakramenty, umocnienie ducha, błogosławieństwo od Boga - ażeby Pan podniósł ich z martwych, by mogli żyć w chwale z Jezusem Chrystusem.

  4. Módlmy się za harcerzy, za dzieci i młodzież walczącej, bohaterskiej Warszawy, którzy wychowani w duchu bezgranicznej miłości do Boga i Ojczyzny szli nieustraszeni z butelką benzyny, saperką, z gołymi rękoma na niemieckie czołgi, goliaty i cekaemy - ażeby Pan za męstwo i bohaterstwo obdarzył ich w Ojczyźnie Niebieskiej tą wolnością, o którą walczyli.

  5. Módlmy się za wszystkie oddziały walczące w Powstaniu Warszawskim, za dowództwo Armii Krajowej z generałem Tadeuszem Borem Komorowskim na czele, za wszystkich poległych podczas powstania, za żołnierzy Armii Krajowej mordowanych w niemieckich obozach jenieckich, radzieckich lagrach, PRL-owskich więzieniach - ażeby z dumą i spokojem mogli patrzeć na losy III Rzeczypospolitej z Bram Nieba.

  6. Módlmy się za naszą Ojczyznę III Rzeczypospolitą - abyśmy potrafili przekazać i wychować w duchu wiary i miłości do Boga i do Ojczyzny rzesze Polaków na wzór bohaterskich chłopców i dziewcząt z Powstania Warszawskiego.

  7. Módlmy się na nas - obecnych na tej Najświętszej Eucharystii - za wolność, których oni ginęli pod gruzami Warszawy, od kul i bomb, w cuchnących kanałach, w płomieniach, z głodu i braku wody - abyśmy umieli wyciągnąć wnioski, byli wdzięczni i potrafili zadać śmierć wadom narodowym - rozpuście, nieczystości, nieuczciwości, lubieżności, zlej żądzy i chciwości, bo to wszystko jest bałwochwalstwem.