Litania do Świętych

(Wigilia Paschalna)

Panie, zmiłuj się nad nami.  Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.   Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.  Panie, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Boża,  modl się za nami.
Święci Aniołowie Boży,  modlcie się za nami.
Święty Janie Chrzcicielu, 
Święty Józefie,
Święci Piotrze i Pawle,
Święty Andrzeju,
Święty Janie,
Święta Mario Magdaleno,
Święty Szczepanie,
Święty Ignacy Antiocheński,
Święty Wawrzyńcze,
Święci Wojciechu i Stanisławie, 
Święte Perpetuo i Felicyto, 
Święta Agnieszko, 
Święty Grzegorzu,
Święty Augustynie,
Święty Atanazy,
Święty Bazyli,
Święty Marcinie,
Święty Benedykcie,
Święci Franciszku i Dominiku,
Święty Franciszku Ksawery, 
Święty Janie Mario Vianneyu,
Święta Katarzyno Sieneńska,
Święta Tereso od Jezusa,
Wszyscy Święci i Święte Boże, 

Bądź nam miłościw,  wybaw nas, Panie.
Od zła wszelkiego,
Od każdego grzechu,
Od śmierci wiecznej,
Przez Twoje wcielenie,
Przez Twoją śmierć i zmartwychwstanie,

Prosimy Cię my grzesznicy,  wysłuchaj nas, Panie. 
Prosimy Cię, abyś Swoją łaską uświęcił tę wodę, przez którą mają się odrodzić Twoje dzieci, 
Prosimy Cię Jezu, Synu Boga Żywego,

Chryste, usłysz nas.   Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.   Chryste, wysłuchaj nas.