Wielka Sobota

Jutrznia

  Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
       Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
       Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
  
   Hymn

   1. Zbawicielu wszystkich ludzi,
    Przyjmij śpiewy pełne żalu;
    Zmiłuj się nad nami, Panie,
    Przebacz ufającym Tobie.
   2. Pradawnego wroga moce
    Zniweczyłeś swoim krzyżem,
    Który stał się znakiem wiary
    Na wyznawców Twoich czole.
   3. Już na zawsze nas uwolnij
    Z panowania zła i grzechu,
    Aby szatan nie mógł szkodzić
    Odkupionym krwią najświętszą.
   4. Ty ze względu na nas, Jezu,
    Zejść raczyłeś do Otchłani
    I dłużników gorzkiej śmierci
    Obdarzyłeś życiem wiecznym.
   5. Gdy na rozkaz Twój wszechmocny
    Świat osiągnie kres istnienia,
    Znowu przyjdziesz w blasku chwały,
    By nagrodzić sprawiedliwych.
   6. Ciebie więc prosimy, Chryste,
    Byś uleczył nasze rany,
    Ty, co z Ojcem Twym i Duchem
    Godzien jesteś uwielbienia. Amen.

   Psalm 64
   ant: Zabito niewinnego Pana, *
   dlatego będą Go opłakiwać jak jedynego syna.
   
   Boże, słuchaj głosu mego, gdy się żalę *
   zachowaj me życie od lęku przed wrogiem.
         Chroń mnie przed gromadą nikczemnych *
         i przed zgrają złoczyńców.
   Ostrzą oni jak miecz swe języki, 
   a zatrute słowa kierują jak strzały, *
   by z ukrycia ugodzić niewinnego.
         Strzelają znienacka bez żadnej obawy, *
         umacniają się w złym zamiarze,
   Zamyślają potajemnie zastawić sidła 
   mówiąc: ,,Któż nas zobaczy, *
   kto odkryje naszą tajemnicę?''
         Obmyślili zasadzkę, ukrywają swe plany; *
         podobne do przepaści jest serce człowieka.
   Lecz Bóg strzałami w nich godzi *
   i nagle odnoszą rany.
         Własny język upadek im gotuje, *
         a wszyscy, którzy to widzą, potrząsają głowami.
   Ludzie ogarnięci bojaźnią 
   sławią dzieło Boga *
   i rozważają Jego nakazy.
         Sprawiedliwy weseli się w Panu, 
         do Niego się ucieka, *
         a wszyscy prawego serca się chlubią.
   Chwała Ojcu i Synowi *
   i Duchowi Świętemu,
        Jak była na początku, teraz i zawsze, *
        i na wieki wieków. Amen.
   
   Pieśń Izajasza (38,10-14.17.19b-20)
   ant: Od bram Otchłani *
   ocal moją duszę, Panie.
   
   Rzekłem: W połowie dni moich *
   odejść muszę.
         W bramach Otchłani mnie opuści *
        lat moich reszta.
   Mówiłem: Nie ujrzę już Boga *
   na ziemi żyjących,
        Nie zobaczę już nikogo *
        spośród mieszkańców tego świata.
   Rozbiorą moje mieszkanie i przeniosą ode mnie *
   jak namiot pasterski.
        Jak tkacz zwinąłem me życie, 
        a Pan jego nić przeciął. *
        Od świtu do nocy kres mi położysz.
   Krzyczę do rana. *
   On jak lew miażdży wszystkie me kości.
        Kwilę jak pisklę jaskółcze, *
        wzdycham jak gołębica.
   Zmęczone są me oczy od patrzenia w górę: *
   Panie, stań przy mnie, bo jestem w ucisku.
        I oto ustrzegłeś moją duszę *
        od czeluści zagłady,
   Gdyż odrzuciłeś za siebie *
   wszystkie moje grzechy.
        Ojciec głosi dzieciom wierność Twoją *
        Pan mi przychodzi z pomocą.
   Więc grać Mu będziemy pieśni na strunach 
   przez wszystkie dni naszego życia *
   w świątyni Pańskiej.
        Chwała Ojcu i Synowi *
        i Duchowi Świętemu,
   Jak była na początku, teraz i zawsze, *
   i na wieki wieków. Amen.
    
   Psalm 150
   ant: Byłem umarły, *
   a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani.
   
   Chwalcie Pana w Jego świątyni *
   chwalcie na ogromnym Jego nieboskłonie.
        Chwalcie Go za potężne Jego dzieła, *
        chwalcie za niezmierzoną wielkość Jego.
   Chwalcie Go dźwiękiem rogu. *
   chwalcie na harfie i cytrze.
        Chwalcie Go bębnem i tańcem, *
        chwalcie na strunach i flecie.
   Chwalcie Go na dźwięcznych cymbałach, 
   chwalcie na cymbałach brzęczących. *
   Wszystko, co żyje, niech chwali Pana!
        Chwała Ojcu i Synowi *
        i Duchowi Świętemu,
   Jak była na początku, teraz i zawsze, *
   i na wieki wieków. Amen.
   
   Czytanie z Księgi proroka Ozeasza 6,1-2

   Chodźcie, powróćmy do Pana!
   On nas zranił i On też uleczy,
   On to nas pobił, On ranę zawiąże.
   Po dwu dniach przywróci nam życie,
   a dnia trzeciego nas dźwignie
   i żyć będziemy w Jego obecności.

   Responsorium krótkie:

   K: Chrystus stał się dla nas posłusznym aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu.
   W: Chrystus stał się dla nas posłusznym aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu.
   K: Dlatego też Bóg wywyższył Go ponad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię.
   W: Chrystus stał się dla nas posłusznym aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu.

   Pieśń Zachariasza
   ant: Ratuj nas, Zbawicielu świata, *
   Ty nas odkupiłeś przez krzyż i krew swoją; pomagaj nam, Panie, nasz Boże
   
   Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
   bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
        I wzbudził dla nas moc zbawczą * 
        w domu swego sługi Dawida.
   Jak zapowiedział od dawna *
   przez usta swych świętych proroków,
        Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
        i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą.
   Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
   i wspomni na swe święte przymierze,
        Na przysięgę, którą złożył *
        ojcu naszemu Abrahamowi.
   Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
   służyć Mu będziemy bez trwogi.
        W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
        po wszystkie dni nasze.
   A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego *
   gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
        Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
        przez odpuszczenie grzechów.
   Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
   z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące Słońce.
        By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
        aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
   Chwała Ojcu i Synowi *
   i Duchowi Świętemu,
        Jak była na początku, teraz i zawsze, *
        i na wieki wieków. Amen.
   
   Prośby z wezwaniem: Panie, zmiłuj się nad nami
   Modlitwa i błogosławieństwo

   K: Pan z wami.
   W: I z duchem twoim.
   K: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn i Duch Święty.
   W: Amen.
   K: Idźcie w pokoju Chrystusa.
   W: Bogu niech będą dzięki.