Związek Sybiraków

Związek Sybiraków powstał w 1928 roku. Został założony przez żołnierzy V Dywizji Syberyjskiej, która to dywizja powstała w Rosji w okresie rewolucji, a następnie stała się częścią Armii Błękitnej gen. Józefa Hallera. W okresie II Wojny Światowej i w czasach PRL-u działalność związku była zawieszona. 17 grudnia 1988 roku dwadzieścia jeden osób podpisało wniosek o reaktywowanie Związku Sybiraków. W 2003 roku Sybiracy święcili zatem jubileusz 75-lecia powstania Związku oraz 15-lecia wznowienia jego działalnośći.

Sybir dla zesłańców nie jest pojęciem geograficznym. Jest to symbol represji caratu, a później Stalina i jego następców wobec Polski i Rodadów, zsyłanych do łagrów i więzień na tereny byłego ZSRR. W swej działalności Żwiązek nawiązuje do zesłańczej przeszłości, gdyż zesłania jak cień towarzyszą wszystkim zrywom walczącego o suwerenność narodu polskiego.

Związek sprawuje opiekę nad swoimi członkami - dziś już bardzo chorymi, w sędziwym wieku i samotnymi. Ponadto prowadzi działalność dokumentacyjno-historyczną - wydaje szereg publikacji wypełniając lukę PRL, kiedy temat martyrologii Wschodu był przemilczany. Funduje tablice i pomniki, którymi oprócz Sybiraków opiekuje się młodzież szkolna i harcerka. W swojej działalności Związek jest silnie związany z Kościołem.

12 lutego 1995 roku w kościele (dzisiejszej kaplicy) pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników podczas uroczystej Mszy św. celebrowanej przez księdza biskupa diecezji Prasko-Warszawskiej Kazimierza Romaniuka odsłonięto tablicę poświęconą Sybirakom. Tablicę ufundowali członkowie Koła Praga Południe dla uczczenia pamięci rodaków zmarłych i pomordowanych na Syberii w latach 1939-1958 oraz dla uświadomienia społeczeństwu parafii martyrologii narodu polskiego. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy, Akademii Sztabu Generalnego w Rembertowie, Zarządu Głównego Związku Sybiraków i Zarządu Oddziału, poczty sztandarowe warszawskich Kół i organizacji kombatanckich, Sybiracy z rodzinami, mieszkańcy dzielnicy.

Więcej o historii i działalności Związku można przeczytać na oficjalnej stronie Związku Sybiraków.

Zobacz również:
Wirtualny pomnik: Sybiracy