Litania do Matki Bożej

Królowej Polskich Męczenników


 • Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
 • Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
 • Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
 • Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
 • Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
 • Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 • Królowo Ziemi Piastowskiej, módl się za nami,
 • Panno Święta co Jasnej broniłaś Częstochowy, módl się za nami,
 • Hetmanko Narodu, któraś pod Wiedniem dała orężowi polskiemu wieniec chwały, módl się za nami,
 • Bolesna Królowo Polski, ratująca naród w czasie niewoli, módl się za nami,
 • Matko Lwowskich Orląt, módl się za nami,
 • Królowo Zwycięska broniąca nad Wisłą naszej wolności, módl się za nami,
 • Matko wieziona na Sybir z polskimi zesłańcami, módl się za nami,
 • Matko Bolesna płacząca z żołnierzami, gdy wrzesień pamiętny czerwieniał ranami, módl się za nami,
 • Madonno Katyńska z zakneblowanymi ustami, módl się za nami,
 • Patronko Szarych Szeregów, módl się za nami,
 • Matko Łaskawa, Patronko Warszawy, na Starówce pokłuta bagnetami, módl się za nami,
 • Matko pomordowanych i unicestwionych przez reżim stalinowski, módl się za nami,
 • Matko walczących o wolność: stoczniowców, studentów, aktorów, robotników, nauczycieli, módl się za nami,
 • Matko zastrzelonych górników, módl się za nami,
 • Matko matek płaczących i ojców zatroskanych, módl się za nami,
 • Święta Maryjo, Królowo Polskich Męczenników, módl się za nami,

 • Święty Stanisławie, Ojcze Ojczyzny, módl się za nami,
 • Święty Wojciechu, Patronie Polski, módl się za nami,
 • Święty Andrzeju Bobolo, Męczenniku za wiarę, módl się za nami,
 • Święci Męczennicy: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie, módlcie się za nami,
 • Błogosławiony Sadoku wraz z 48 towarzyszami, męczennikami ziemi sandomierskiej,  módlcie się za nami,
 • Święty Brunonie Bonifacy z Kwerfurtu, patronie Warmii i Łomży, módl się za nami,
 • Święty Jozafacie Biskupie, módl się za nami,
 • Swięty Melchiorze, Męczenniku z Koszyc, módl się za nami,
 • Święta Edyto, módl się za nami,
 • Święty Maksymilianie Mario Kolbe, módl się za nami,
 • Błogosławiona Karolino Kózkówno, zamęczona w obronie cnoty czystości, módl się za nami,
 • Błogosławiony Kozalu, Biskupie, wzorze miłowania nieprzyjaciół, módl się za nami,
 • Błogosławiony Wincencie wraz z 12 towarzyszami z Podlasia, módlcie się za nami,
 • Błogosławiona Stello Mardosewicz z 10 Siostrami Nazaretankami, módl się za nami,
 • Błogosławieni Polscy Męczennicy przez Jana Pawła II beatyfikowani, nauczyciele wiary, miłości, aż do śmierci posłuszni, módlcie się za nami,

 • Sługo Boży Janie Pawle II, módl się za nami,
 • Sługo Boży Prymasie Tysiąclecia, módl się za nami,
 • Sługo Boży Księże Jerzy, patronie ludzi pracy, módl się za nami,
 • Wszyscy, którzyście życie swe złożyli na Ołtarzu Ojczyzny, ku chwale Boga, módlcie się za nami,

 • Błogosławieni i święci rodacy i rodaczki nasze, módlcie się za nami,

 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

O: Przez cierpienie i krzyż do zbawienia dojdziemy,
    Do wielkiej miłości Boga i zjednoczenia z Nim.
W: Cenna jest w oczach Pana śmierć jego wyznawców.


Święci i Błogosławieni Polscy Męczennicy orędujcie u Boga za naszym Narodem. Niech pokój, dobro i miłość braterska panuje w naszym kraju. Przykładem i drogowskazem nam bądźcie, jak żyć dla Boga i Ojczyzny i jak osiągnąć wieczne zbawienie.
Panie, Boże Wszechmogący wejrzyj na cierpienia sług Twoich, które znosili z miłości do Ciebie i dla chwały Twojej. Za ich wstawiennictwem prosimy Cię okaż Ludowi Twojemu wielkie Miłosierdzie i obdarz go męstwem, mądrością i prawością serc.
Uchroń nas Boże od nienawiści, pogardy i zła wszelkiego, a w najtrudniejszej sytuacji daj nam dostrzec jasny promień Miłosierdzia Twego. Amen.

 • Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko.
  Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,
  ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać.
  Panno chwalebna i błogosławiona.
  O Pani nasza.
  Orędowniczko nasza.
  Pośredniczko nasza.
  Pocieszycielko nasza.
  Z Synem Swoim nas pojednaj.
  Synowi Swojemu nas polecaj.
  Swojemu Synowi nas oddawaj.

Matko Narodu Polskiego, padamy dziś do stóp Twoich w dziękczynieniu, że przez wieki otaczałaś nas płaszczem swej opieki. Dziękujemy Ci, że Ojców naszych wyprowadziłas z rąk najeźdźców i nieprzyjaciół. Dziekujemy Ci za wolność i pokój, za każdą otartą łzę naszych matek i ojców.
Spraw, byśmy wiary naszych praojców dochowali i stali się zdolni własnymi rękami i wzajemną miłością w służbie Krzyża Twojego Syna, zachować Królestwo Boże w nas, w naszych rodzinach i w naszym Narodzie.
Panie, Boże Wszechmogący, napełnij nas mocą Ducha Świętego, dodaj ufności w Twe Miłosierdzie, oświeć nasze umysły, wzbudź w naszym Narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie wiary, pokoju i wolności.
Boże wszechmogący, niech Duch Twój zmienia oblicze tej ziemi i umacnia nasz Naród, abyśmy przez zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polskich Męczenników pozostali zawsze wierni Chrystusowi i Ojczyźnie. Bo Ty żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.