Informacje o Księżach

Trochę historii...

Proboszcz (od 1985): Ks. Prałat Krzysztof Jackowski
Ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne i w 1971 roku przyjął święcenia kapłańskie w Archikatedrze Warszawskiej p.w. Św. Jana Chrzciciela z rąk Jego Eminencji Stefana Kardynała Wyszyńskiego. W 1985 zostaje oddelegowany przez Arcybiskupa Warszawskiego i podejmuje starania u ówczesnych władz o uzyskanie zezwolenia na lokalizację i budowę kościoła na "Osiedlu Kinowa". W marcu 1988 roku zostaje mianowany Proboszczem Parafii Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników.
Wikariusz (1987-1990): Ks. dr Andrzej Banaszek
Jeden z dwóch pierwszych wikariuszy naszej Parafii. Był m.in. założycielem wspólnoty Zbawiciel ruchu Odnowy w Duchu św. oraz opiekunem młodzieżowego zespołu śpiewaczego.
Urodzony w 1957 roku, święcenia kapłańskie przyjął 3 czerwca 1984 roku z rąk Jego Eminencji Józefa Kardynała Glempa. W 2005 roku został mianowany proboszczem parafii Bogurodzicy Maryi w Warszawie.
Wikariusz (1987-1991): Ks. kanonik Wojciech Kostecki
Jeden z dwóch pierwszych wikariuszy naszej Parafii.
Urodził się 26 marca 1957 roku. Ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne p.w. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie i dnia 3 czerwca 1984 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk Jego Eminencji Józefa Kardynała Glempa. W grudniu 2004 roku został mianowany proboszczem parafii Matki Bożej Łaskawej w Złotokłosie. Od 2010 roku proboszcz Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Piastowie.
Wikariusz: Ks. Wojciech Pokrzywnicki
Wikariusz: Ks. Wiesław Bocheński
Ksiądz Dziekan, obecnie jest proboszczem parafii w Jadowie
Wikariusz: Ks. Jerzy Mackiewicz
Obecnie Proboszcz parafii Dębe Wielkie
Wikariusz (1993-1997): Ks. Sławomir Sobczak
Wikariusz (1993-2000): Ks. Andrzej Kowalski
Urodził się w 1963 roku w Warszawie. Jego parafią rodzinną jest parafia Opatrzności Bożej na Rakowcu. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. Kardynała Jóżefa Glempa dnia 28 maja 1988. Mottem przyświecającym jego służbie kapłańskiej jest zdanie św. Franciszka: 'Miłość nie jest kochana'. Jest Diecezjalnym Duszpasterzem Osób Specjalnej Troski, oraz Wicedyrektorem ''Caritas'' Diecezji Warszawsko - Praskiej.
Rezydent: † Ks. Henryk Górniak
Wikariusz: Ks. kan. Jan Strzyż
Obecnie jest proboszczem parafii MB Loretańskiej w Warszawie-Pradze
Wikariusz: Ks. dr Mateusz Matuszewski
Obecnie jest wykładowcą liturgiki na UKSW i w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej
Wikariusz (2001-2002): Ks. Marek Zdanowicz
Dalsze losy:
wikariusz parafii Św. Brata Alberta w Warszawie-Zielonej,
wikariusz parafii Mrozy,
w 2007 roku przeniesiony na wikariusza parafii Najczystszego Serca Maryi w Warszawie
Wikariusz (2001-2003): Ks. Wociech Olędzki
W czerwcu 2007 przeniesiony z wikariusza parafii Świętej Rodziny w Warszawie na wikariusza parafii MB Częstochowskiej w Zielonce
Wikariusz (2001-2002): Ks. Wojciech Pancewicz
Dotychczasowy proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Pniewniku i wicemoderator Ruchu Rodzin Nazaretańskich w Diecezji Warszawsko-Praskiej- został w 2009 roku skierowany do pracy misyjnej w Tunezji.
Wikariusz: Ks. Ireneusz Węgrzynowicz
Dotychczasowy proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Trawach, w 2009 roku zostaje proboszczem parafii Dobrego Pasterza w Warszawie
Wikariusz (1998-2002): Ks. Andrzej Kinowski
Obecnie proboszcz parafii Chrystusa Miłosiernego w Zabrańcu
Rezydent (2003-2004): Ks. Profesor Paweł Mazurkiewicz
Dalsze losy: rezydent w parafii Narodzenia Pańskiego w Warszawie
wikariusz parafii MB Różańcowej w Warszawie
w 2007 przeniesiony na wikariusza parafii NMP Matki Pięknej Miłości w Warszawie
Wikariusz (2003-2004): Ks. Krzysztof Krupa
Do czerwca 2007 wikariusz parafii Św. Jerzego w Zielonce, w czerwcu 2007 przeniesiony na wikariusza parafii Św. Michała w Nowym Dworze Mazowieckim. W 2009 zostaje skierowany do tworzenia ośrodka duszpasterskiego na Skrzeszewie
Wikariusz (2003-2005): Ks. Grzegorz Grzymkiewicz
Praca w parafii w latach 2003-2005:
 • Opieka nad Ruchem Światło-Życie,
 • Przygotowywanie młodzieży do Sakramentu Bierzmowania,

 • Decyzją Księdza Biskupa Ordynariusza Ksiądz Prefekt Grzegorz Grzymkiewicz w 2005 roku przestaje pełnić obowiązki Wikariusza w naszej Parafii i przeniesiony zostaje do Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Następnie zostaje wikariuszem parafii Św. Faustyny na Bródnie, a w 2009 zostaje skierowany na kapelana Szkół Felicjańskich w Marysinie Wawerskim.
  Wikariusz (2004-2006): † Ks. Ireneusz Korporowicz
  Urodzony w 1968 roku. Jego patronem jest Św. Ireneusz Bp Lyonu - męczennik, którego wspomnienie obchodzimy 28 czerwca. Święcenia kapłańskie przyjął 21 maja 1993 roku w Katedrze św Floriana z rąk Bp. Kazimierza Romaniuka. Do naszej parafii przybył w 2004 roku z parafii Św. Michała Arch. w Nowym Dworze Maz.
  Praca w parafii:
 • Opieka nad grupą Odnowy w Duchu Św.
 • Duszpasterstwo skierowane do dzieci (2004/2005),
 • Przygotowywanie młodzieży do Sakramentu Bierzmowania (2005/2006)

 • Mocą Dekretu wydanego przez Biskupa Ordynariusza, Ksiądz Prefekt Ireneusz Korporowicz w 2006 roku przestał pełnić obowiązki Wikariusza w naszej Parafii i został posłany do posługi duszpasterskiej w Parafii Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika w Wiązownej. Od 2012 roku był proboszczem parafii Bł. Męczenników Podlaskich w Tłuszczu.
  Ksiądz Ireneusz zmarł 25 sierpnia 2014 roku.
  Wikariusz (2002 - 2007): Ks. Krzysztof Kozera
  Urodzony w 1963 roku w Białej Rawskiej. Po maturze wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. 18 maja 1991 roku otrzymał święcenia kapłańskie w Katedrze św. Jana Chrzciciala z rąk ks. prymasa Józefa Glempa. Po święceniach był wikariuszem w Józefowie k/Otwocka, w Wołominie, oraz w parafii św. Marka na Targówku. Od 2002 roku pracuje w parafii M.B.Królowej Polskich Męczenników.
  Praca w parafii w roku 2006/2007:
 • Opieka nad Grupą Intronizacyjną

 • W 2007 zgodnie z decyzją Biskupa Ordynariusza ks. Krzysztof zostaje skierowany do posługi duszpasterskiej w Parafii Świętego Michała Archanioła w Dekanacie Bródnowskim. W 2009 przeniesiony do parafii św.Wacława (Gocławek)
  Rezydent (2006 - 2007): Ks. Tomasz Sztajerwald
  Ksiądz Tomasz święcenia kapłańskie przyjął 5 czerwca 2004 roku. Studiuje psychologię.
  Praca w parafii w roku 2006/2007:
 • Opieka nad Ruchem Światło-Życie

 • W 2007 zgodnie z decyzją Biskupa Ordynariusza ks. Tomasz przechodzi do Parafii Narodzenia Pańskiego przy ul. Ostrobramskiej w Warszawie. W 2009 roku zostaje prefektem Wyższego Seminarium Duchownego DW-P
  Rezydent (2006 - 2007): Ks. Maciej Chlasta
  Ksiądz Maciej święcenia kapłańskie przyjął 23 maja 2002 roku. Jest studentem psychologii.
  Praca w parafii w roku 2006/2007:
 • Opieka nad Ruchem Odnowy w Duchu Św.

 • W 2007 zgodnie z decyzją Biskupa Ordynariusza ks. Maciej przechodzi do Parafii Świętego Łukasza przy ul. Górczewskiej w Warszawie
  Wikariusz (2007 - 2008): Ks. Zbigniew Rajski
  Dotychczasowy wikariusz parafii Św. Marka w Warszawie
  Praca w parafii w roku 2007/2008:
 • Opieka nad ministrantami i lektorami
 • Opieka nad Ruchem Światło-Życie (oaza)

 • W 2008 roku, decyzją Administratora Diecezji Warszawsko-Praskiej Księdza Biskupa Stanisława Kędziory, ks. Zbigniew przestaje pełnić obowiązki Wikariusza i zostaje skierowany do posługi duszpasterskiej w Parafii Świętego Jakuba w Tarchominie.
  Wikariusz (2005 - 2009): Ks. Krzysztof Abramowski
  Ksiądz Krzysztof przybył do nas z Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Aninie.
  Praca w parafii: Neokatechumenat, ministranci i lektorzy, opieka nad Grupą Intronizacyjną oraz Wspólnotą Apostolstwa Miłosierdzia św. Ojca Pio, duszpasterstwo skierowane do dzieci. W 2009 odchodzi do parafii św.Wincentego na Bródnie.
  Wikariusz (2007 - 2009): Ks. Wojciech Kraiński
  Dotychczasowy wikariusz parafii Św. Wacława w Warszawie
  Praca w parafii:
 • Opieka nad Odnową w Duchu Św.
 • Opieka nad Kręgiem Brewiarzowym

 • W 2009 odchodzi do parafii Chrystusa Króla na Targówku
  Rezydent (2009 - 2010): Ks. dr Andrzej Rusinowski
  Ksiądz Andrzej jest doktorem historii. Posługiwał w naszej parafii w roku szkolnym 2009/2010.
  Wikariusz (2009 - 2011): Ks.dr Krzysztof Filipowicz
  Dotychczasowy kapelan Szkół Felicjańskich w Marysinie Wawerskim, wykładowca liturgiki na UKSW.
  W naszej parafii katechizował w XLVII LO, opiekował się ministrantami i lektorami, prowadził wspólnotę Ojców, Intronizację Serca Jezusowego oraz Odnowę w Duchu św. W 2011 decyzją Biskupa Ordynariusza i Kurii Diecezjalnej ks. Krzysztof, przechodzi do Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Pustelniku.
  Rezydent (marzec 2011 - sierpień 2011): Ks. Józef Podkoński
  W 2011 roku Ordynariusz naszej Diecezji Ksiądz Arcybiskup Henryk Hoser skierował do pracy duszpasterskiej w naszej Parafii w charakterze Rezydenta Księdza Józefa Podkońskiego, dotychczasowego Proboszcza Parafii Pustelnik. W sierpniu ks. Józef zostaje przeniesiony do swojego rodzinnego domu.
  Wikariusz (2008 - 2012): Ks. Andrzej Sulej
  Dotychczasowy wikariusz parafii NMP Matki Pięknej Miłości w Warszawie.

  W roku 2009/10 katechizuje w XLVII LO oraz przygotowuje młodzież do sakramentu bierzmowania. Przygotowuje też dzieci klas II do pierwszej Komunii św. Decyzją Biskupa Ordynariusza i Kurii Diecezjalnej w sierpniu 2012 roku Ksiądz Andrzej opuszcza naszą Parafię i przechodzi do Parafii Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Legionowie.
  Rezydent (2012): Ks. Michał Swędrowski
  Ksiądz Michał został skierowany do pomocy duszpasterskiej w naszej parafii na początku 2012 roku przez Księdza Biskupa Ordynariusza.
  Rezydent (2012): † Ks. Leszek Mencel
  Ksiądz major Leszek Mencel zmarł 29 czerwca 2013, żył 60 lat, w kapłaństwie 34, w tym 15 lat jako Kapelan Wojska Polskiego. Był w naszej Parafii niecały rok.
  Rezydent (2013): Ks. Józef Sobieraj
  Wikariusz (2009 - 2015): Ks. Paweł Adler
  Dotychczasowy duszpasterz Polaków w Irlandii.

  Katechizuje w XLVII LO oraz prowadzi Neokatechumenat oraz jest opiekunem Domowego Kościoła.
  Wikariusz (2011 - 2015): Ks. Mariusz Czyżewski
  Dotychczasowy Wikariusz Parafii Opatrzności Bożej w Warszawie-Wesołej.

  Opiekuje się ministrantami, Odnową w Duchu św., Wspólnotą modlitwy o Intronizację Serca Jezusowego oraz wspólnotą Ojców Brewiarzowych.
  Wikariusz (2012 - 2019): Ks. Artur Więsik
  Święcenia kapłańskie przyjął dnia 5 czerwca 2004 roku z rąk Biskupa Kazimierza Romaniuka. Dotychczasowy Wikariusz Parafii Świętego Benedykta w Warszawie.
  Dyrektor administracyjny Radio Warszawa
  W Parafii opiekuje się grupą Odnowy w Duch Świętym
  Wikariusz (od 2016): Ks. Marek Długoszewski
  Święcenia kapłańskie przyjął dnia 15 czerwca 2002 roku z rąk Biskupa Kazimierza Romaniuka. Dotychczasowy Wikariusz Parafii Przemienienia Pańskiego w Radzyminie. W naszej Parafii od sierpnia 2016 roku. Katechizuje w XLVII LO im. Stanisława Wyspiańskiego.
  Wikariusz (od 2015): Ks. Tomasz Kowalczyk
  Święcenia kapłańskie przyjął dnia 29 maja 1999 roku z rąk Biskupa Kazimierza Romaniuka. Dotychczasowy Wikariusz Parafii św. Faustyny na warszawskim Bródnie. W naszej Parafii od sierpnia 2015. Uczy Katechezy w Szkole Podstawowej nr 120.
  Ostatania aktualizacja: 27 lipca 2017