Nasz kościół parafialny zbudowany jest w pobliżu starej kapliczki przydrożnej pochodzącej z 1829 roku. Jest to miejsce szczególne. Przekazy ustne mówią, że jest to miejsce gdzie podczas powstania listopadowego grzebano poległych powstańców walczących na Pradze. Idący ulicą ludzie zatrzymują się przy tej kapliczce na chwilę modlitwy, to jest na naszym Osiedlu już taki zwyczaj. Przed laty stanęło tam wielu z nas, by w upalne lato, jesienne szarugi, w mroźną zimę modlić się razem, aby powstała nasza parafia, aby Bóg dał łaskę budowania kościoła. Bóg dał nam więcej niżeśmy prosili, dał nie tylko parafię i świątynię, ale także Miejsce Święte - Sanktuarium. Dziękujemy Mu za te dary tak jak potrafimy.


Parafia i kościół jest pod znamiennym wezwaniem Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników. Wezwanie to ma nie tylko sławić Imię Maryi, Królowej naszego Narodu, ale także przypominać i ukazywać tych, którzy zawierzając swojej Matce i Królowej, są dla nas i przyszłych pokoleń świadkami wiary i miłości ku Bogu i Ojczyźnie. Wśród nich są Święci i Błogosławieni, wyniesieni przez Kościół Matkę naszą na Ołtarze, ale także ci, których prochy spoczywają w różnych zakątkach świata, o których cierpieniu, o świadectwie wiary i miłości mówią nam przekazy historii i tradycji, a o czasach ostatnich dziesięcioleci dają świadectwo ci, którzy przeżyli Polską Golgotę i są żywą historią martyrologii naszego Narodu.